Oferta

Biuro Rachunkowe Zabrze, Biuro Rachunkowe Zabrze dobre, Usługi księgowe i rachunkowe, rozliczenia roczne, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów

Księgowość uproszczona

W ramach usługi księgowej, prowadzimy Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencje Ryczałtowe, Karty podatkowe, przygotowujemy miesięczne rozliczenia oraz deklaracje podatkowe, prowadzimy ewidencje na potrzeby podatku VAT, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W ramach współpracy sporządzamy okresowe sprawozdania statystyczne zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego.

Księgi Handlowe

Nasze biuro rachunkowe w obrębie pełnej księgowości oferuje Państwu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • przygotowanie i aktualizację Zakładowej Polityki Rachunkowości
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • przygotowywanie podstawowych raportów takich jak: bilans, rachunek wyników oraz stan rozrachunków

Kadry i Płace

Usługi płacowe

 • kalkulacja miesięcznych wynagrodzeń pracowników, osób wykonujących prace zlecone umów o dzieło, oraz osób otrzymujących wynagrodzenia z pozostałych tytułów
 • sporządzanie okresowych list płac
 • wypełnianie obowiązków PODATNIKA w zakresie rejestracji, aktualizacji pracowników oraz przesyłania deklaracji ubezpieczeniowych do ZUS
 • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców

Usługi kadrowe

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji personalnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy związanej z powstaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • przygotowywanie zgłoszeń aktualizacyjnych w razie zmiany danych osobowych lub statusu ubezpieczonego
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników, przygotowywanie świadectw pracy

Usługi dodatkowe

Korzystając z naszego doświadczenia jesteśmy gotowi pomóc Państwu przy zakładaniu firmy i organizacji spraw finansowo-księgowych. Oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy
 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze programu księgowego
 • przygotowanie wniosków kredytowych dla firm

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dlatego Naszą ofertę dostosujemy do Twoich potrzeb. Zachęcamy do kontaktu z nami , a w odpowiedzi otrzymasz wycenę dostosowaną do swoich potrzeb.

Kontakt

Adres: Biuro Rachunkowe Barbara Kacprzyk
ul. Słowackiego 2
41 - 800 Zabrze
Tel. Fax: 32 271 81 79
Tel. Kom: 691 726 001
E-mail: biuro@bkbiuro.pl